kritika

Zde uvádím přehled svých teoretizujících textů, nejčastěji umělecko-kritických esejí. Osobnější kritické texty zde neuvedené zveřejňuji přímo na webu.   

 

2019

 

Třetím rokem přispívám do rubriky  „Divadlo“ v literární revue Tvar. (o divadelní situaci v Portugalsku v č. 6, o dějinách satyrů v č. 10, o festivalu Divadelní Flora Olomouc v č. 13 či o letní dílně s divadlem Continuo v č. 14)

Láska, sex a HalperinKapitál, č. 7, s. 24. (nahlédnutí do úvah předního gay/queer teoretika)

Hra je život, který přišel k soběTvar, č. 10, s. 18. (nad knihou Bohuslava Blažka Divadlo v proměně civilizace)

V průniku dvou menšinKapitál, č. 1, s. 28. (k situaci queer seniorů)

 

2018

 

Nadále přispívám do rubriky  „Divadlo“ v literární revue Tvar. (texty o Vladimíru Mikešovi v č. 3, o mezinárodním festivalu v Besançonu v č. 7, k inscenaci Deník zloděje společnosti Masopust v č. 11, o festivalu v Casablance v č. 15 či o německém kabaretu v č. 19)

Klasičnost a modernita Marcela Duchampa, Kapitál, č. 7, s. 33. (goethovsky laděná esej k Duchampovým Rozmluvám s Pierrem Cabanem, tranzit.cz, 2017)

Divadlo zabitých iluzí, Tvar, č. 11, s. 22. (recenze výboru Nekonečný tyátr Alejandra Jodorowského, Malvern, 2017)

 

2017

 

Na střídačku s Alenou Zemančíkovou pravidelně přispívám do rubriky „Divadlo“ v literární revue Tvar. (texty o knize Nepodrobený herec Georgesa Banua v č. 4, o muzikálu Světlo pod café Brel v režii Gena Terrusa v č. 6, o divadelních reflexích migrace v č. 8, o cenzorech a ovečkách v č. 10, o Vynálezu lásky Thomase Stopparda v č. 12, binetovský pamflet na českou teatrollogii v č. 14, o vztahu Shakespeara k Hilskému v č. 15, o adaptaci Jodorowského Psychomagie v č. 16, o Nebeského Orfeovi a adaptaci Arrabalova Pohřbu sardinky v č. 18 a nakonec o divadelní antropologii v č. 20)

Zamilovaný farář, Kapitál, č. 03, str. 16. (k rozhlasové hře Goneril natočené Českým rozhlasem podle stejnojmenného románu Romana Karla Scholze, online zde)

Kritika čínského režimu v mezích zákona, Plav, č. 10, str. 53–54. (recenze románu Manžela jsem nezabila od Liou Čen-jüna)

Divadlo očima touhy, revue Prostor, č. 108, str. 270–274. (veřejné hledání východiska pro budoucí diplomovou práci na téma „Erós autorského herectví“, zde hlavně s důrazem na diváctví)

Klasici ve školních lavicích, A2, č. 15, str. 6. (o literátech dospívajících v Hradci Králové, online zde)

Sníst dvě cibule a pět mandlí, Tvar, č. 11, str. 4–5. (rozhovor čísla s absurdním post-havlovským dramatikem Markem Hejdukem)

Lomnického Houellebecq strká hlavu do písku (výstup z kritické stáže při festivalu Nová dráma/New Drama v Bratislavě)

Frankenstein do autorádia, Tvar, č. 1/2017, str. 21. (k románu Mary W. Shelley)

 

2016

 

Cenou pro šaška je lidský smích, Tvar, č. 20/2016, str. 15. (vzpomínka na Daria Fo, autorského herce a jednoho z nejpřekvapivějších laureátů Nobelovy ceny za literaturu)

Spása, soud, zapomnění, A2, č. 22/2016, str. 7. (k dantovské inspiraci u Jána Kollára, Josefa Jedličky a Petra Borkovce, online zde)

Vyhnání básníků z rájePsí víno, č. 77, 13. 10., str. 77–86. (zhodnocení dvou vlivných esoterických poetik 20. století, Barfieldovy Básnické řeči a Bloomovy Úzkosti z ovlivnění)

Lyrično sexuální frustrace?, Tvar, 16/2016, 6. 10., str. 3. (recenze Kunderova románu Život je jinde)

Autorita a její stín, Kulturní noviny, 36/2016, 5. 9.. (oslava nespravedlivých interpretací v rámci polemiky s výzkumy evolučního biologa Jaroslava Flegra)

Labutím křídlem v záhrobí, A2, č. 5/2016, str. 7. (o posledních dílech sebevražedkyň Virginie Woolf, Sylvie Plath a Sarah Kane)

Jsi víc než Sartre či Marx, A2, č. 3/2016, str. 6. (o „milostném příběhu u kolébky nové levice“ na motivy knížky André Gorze: Lettres à D, Paris: Galilée 2006, online zde)

Analýza vyhřezlého střeva. (teoretický background k výstavě Prolapse of Love Jana Strmisky, Ateliery Stalingrad, Praha, leden 2016, online zde).

 

2015

 

Námluvy v zimě. V režii Jaroslavy Šiktancové zaznělo 30. 11. na ČR Vltava (rozhlasová esej k topu milostných scén v zahradě, od Shakespeara přes Byrona k Rostandovi)

Válka a dítě. In Josef Hrdlička, Klára Soukupová, Michal Špína (eds.): Básně a místa. Eseje o poezii, Praha: Univerzita Karlova, 2015, str. 252–256. (esej k básni Mé dětství Viktora Huga) Původně uvedeno v režii Aleny Zemančíkové dne 1. 10., s reprízou 4. 2. 2016, v rozhlasové podobě na ČR Vltava.

Co vede za okraje, A2, č. 21/2015, str. 6–7. (studie o rozdílu mezi erotikou a pornografií)

Jak nám lidé v nouzi mohou pomoci, Deník Referendum, 21. 9.. (komentář k aktuálnímu dění s důrazem na trojici pojmů svoboda, bezpečí a láska)

Barthes bez matky, A2, č. 3/2015, str. 6. (úvod do deníku Rolanda Barthesa: Journal de deuil, Paris: Seuil 2009)

Bezduchý smysl pro skutečnost, Souvislosti, 1/2015, str. X–Y. (k románu Tereza Raquinová Émila Zoly, potažmo k jeho naturalistické metodě)

Odejdu, až tě probudím, Souvislosti, 4/2014, str. X–Y. (zhodnocení nevydaného výboru textů Filipa Sklenáře Odejít z vesmíru, sestaveného in memoriam Igorem Indruchem)

 

2014

 

Temný odstín ErotaA2, č. 26/2014, str. 5. (úvaha s podtitulem „proč milenci nemají rádi Slunce?“)

Asi budu desinterpretován, A2, č. 24/2014, str. X. (Sametová „hovno revoluce“ v poezii Egona Bondyho)

Předtím (2014–2012) jsem sdílel vágní úvahy s příchutí umění a filozofie na Respekt.cz a ještě předtím (2012–2011) ještě vágněji, spolu s básnickými pokusy a v křesťanském zabarvení, na Signálech.

Povinně při studiu žurnalistiky (2012–2009) jsem strávil čtvrtletní stáže u Aktuálně.cz a univerzitního deníku Munimedia.cz, vlivem tehdejší zášti k oboru dohromady s myšlenkovou nevyzrálostí to ale nestojí za řeč.