Tag Archive | dandy

Vykladač současného umění

„Art is what makes life more interesting than art.“ /Robert Filliou/

Po vyslechnutí X-té diskuze na téma „odcizenosti“ současného umění, vyvažované chvalozpěvy na popkulturu, bych rád splatil svůj starý dluh Nicolasu Bourriaudovi. Právě jeho výklad mi tradici po Duchampově …