Tag Archive | pohyb

Klasičnost a modernita Marcela Duchampa

dog goetheJohanna Wolfganga Goetha lze považovat za génia na pomezí dvou odlišných paradigmat. Na jedné straně jako jeden z posledních obnovil klasickou evropskou tradici v celé své komplexnosti (takové konečné místo zaujímá například dle Ernsta Curtia). Zároveň se chtě nechtě podílel …