esejistika

Zde uvádím přehled svých teoretizujících textů, většinou esejí a recenzí. Stranou stojí dvě diplomové práce o erotice (ve vztahu k literatuře a divadlu) a texty publikované pouze zde na webu.

 

2021

 

Hledám chlapa, ale nemůžu se hýbat, zena.aktualne.cz, 10. 8., online. (k dokumentu Dagmar Smržové Chci tě, jestli to dokážeš o erotických tužbách dívky po mozkové obrně)

Krev k mateřství patří, ale pro teď si to udělejme hezké, Qartal, č. 03, s. 50–51. (osobní reflexe knihy rozhovorů Milk and Honey Kači Olivové, ed.)

Máme nové parnasisty, Tvar, č. 9, s. 23. (polemika s Manifestem Múzismu Anatola Vitouche a Ondřeje Cikána, s přihlédnutím k Cikánově sbírce Nejsladší potrava)

Neumřít na osamělost. Sociální odboj za časů covidu, Deník Referendum, 8. 4.. (psáno s Helenou Hrstkovou k situaci sociálních služeb)

Podprahová temnota snů, A2, č. 6, s. 7. (k Civilizacím Laurenta Bineta, potažmo k dějinám uchronie)

 

2020

 

Co dělá báseň, která oslovuje vítr?, Tvar, č. 21, s. 18. (nad knihou Teorie lyriky Jonathana Cullera)

Domácí knihkupectví #7: Pábení kufrů, h7o.cz, 22. 11.. (tři tipy na knížky)

#fragmentyrozchodovychnadeji, Tvar, č. 18, s. 22. (recenze Terapie sdílením Ester & Josefiny)

Čtenář, jemuž nestačila imaginace, iLiteratura.cz, 22. 5.. (recenze Světa ve slovech Martina Puchnera)

Do hlubin moře a na perutích větru, A2, č. 8, s. 7. (k výročí Boženy Němcové)

Pojem kýče vede k vulgarizaci citlivosti, Ravt, č. 6. (polemika)

Místo, kde nás někdo opouštíKapitál, č. 3. (recenze Možností milostného románu Jana Němce)

Kraterů kde jícny zejíA2, č. 4, s. 7. (o literárních cestách na Měsíc)

Houellebecqovská lekce milencůmKapitál, č. 1, zároveň otištěná v A2, č. 26/2019. (vítězná esej soutěže na téma technologizace lásky v 21. století, psaná spolu s Annou Luňákovou, online zde)

 

2019

 

Třetím rokem přispívám do rubriky  „Divadlo“ v literární revue Tvar. (k divadelní situaci v Portugalsku v č. 6, dějiny satyrů v č. 10, k Divadelní Floře Olomouc v č. 13 či o letní dílně s divadlem Continuo v č. 14)

Poslední evropská amazonka, iLiteratura.cz, 13. 11.. (recenze debutu Magdalény Zemanové Bez tíže)

Láska, sex a HalperinKapitál, č. 7, s. 24. (nahlédnutí do úvah předního gay/queer teoretika)

Hra je život, který přišel k soběTvar, č. 10, s. 18. (nad knihou Bohuslava Blažka Divadlo v proměně civilizace)

V průniku dvou menšinKapitál, č. 1, s. 28. (k situaci queer seniorů)

 

2018

 

Nadále přispívám do rubriky  „Divadlo“ v literární revue Tvar. (texty o Vladimíru Mikešovi v č. 3, o mezinárodním festivalu v Besançonu v č. 7, k inscenaci Deník zloděje společnosti Masopust v č. 11, o festivalu v Casablance v č. 15 či o německém kabaretu v č. 19)

Klasičnost a modernita Marcela Duchampa, Kapitál, č. 7, s. 33. (goethovsky laděná esej k Duchampovým Rozmluvám s Pierrem Cabanem, tranzit.cz, 2017)

Divadlo zabitých iluzí, Tvar, č. 11, s. 22. (recenze výboru Nekonečný tyátr Alejandra Jodorowského, Malvern, 2017)

 

2017

 

Na střídačku s Alenou Zemančíkovou pravidelně přispívám do rubriky „Divadlo“ v literární revue Tvar. (texty o knize Nepodrobený herec Georgesa Banua v č. 4, o muzikálu Světlo pod café Brel v režii Gena Terrusa v č. 6, o divadelních reflexích migrace v č. 8, o cenzorech a ovečkách v č. 10, o Vynálezu lásky Thomase Stopparda v č. 12, binetovský pamflet na českou teatrollogii v č. 14, o vztahu Shakespeara k Hilskému v č. 15, o adaptaci Jodorowského Psychomagie v č. 16, o Nebeského Orfeovi a adaptaci Arrabalova Pohřbu sardinky v č. 18 a nakonec o divadelní antropologii v č. 20)

Zamilovaný farář, Kapitál, č. 03, str. 16. (k rozhlasové hře Goneril natočené Českým rozhlasem podle stejnojmenného románu Romana Karla Scholze, online zde)

Kritika čínského režimu v mezích zákona, Plav, č. 10, str. 53–54. (recenze románu Manžela jsem nezabila od Liou Čen-jüna)

Divadlo očima touhy, revue Prostor, č. 108, str. 270–274. (veřejné hledání východiska pro budoucí diplomovou práci na téma „Erós autorského herectví“, zde hlavně s důrazem na diváctví)

Klasici ve školních lavicích, A2, č. 15, str. 6. (o literátech dospívajících v Hradci Králové, online zde)

Sníst dvě cibule a pět mandlí, Tvar, č. 11, str. 4–5. (rozhovor čísla s absurdním post-havlovským dramatikem Markem Hejdukem)

Lomnického Houellebecq strká hlavu do písku (výstup z kritické stáže při festivalu Nová dráma/New Drama v Bratislavě)

Frankenstein do autorádia, Tvar, č. 1, str. 21. (k románu Mary W. Shelley)

 

2016

 

Cenou pro šaška je lidský smích, Tvar, č. 20, str. 15. (vzpomínka na Daria Fo, autorského herce a jednoho z nejpřekvapivějších laureátů Nobelovy ceny za literaturu)

Spása, soud, zapomnění, A2, č. 22, str. 7. (k dantovské inspiraci u Jána Kollára, Josefa Jedličky a Petra Borkovce, online zde)

Vyhnání básníků z rájePsí víno, č. 77, 13. 10., str. 77–86. (zhodnocení dvou vlivných esoterických poetik 20. století, Barfieldovy Básnické řeči a Bloomovy Úzkosti z ovlivnění)

Lyrično sexuální frustrace?, Tvar, 16, 6. 10., str. 3. (recenze Kunderova románu Život je jinde)

Autorita a její stín, Kulturní noviny, 36/2016, 5. 9.. (oslava nespravedlivých interpretací v rámci polemiky s výzkumy evolučního biologa Jaroslava Flegra)

Labutím křídlem v záhrobí, A2, č. 5, str. 7. (o posledních dílech sebevražedkyň Virginie Woolf, Sylvie Plath a Sarah Kane)

Jsi víc než Sartre či Marx, A2, č. 3, str. 6. (o „milostném příběhu u kolébky nové levice“ na motivy knížky André Gorze: Lettres à D, Paris: Galilée 2006, online zde)

Analýza vyhřezlého střeva. (teoretický background k výstavě Prolapse of Love Jana Strmisky, Ateliery Stalingrad, Praha, leden 2016, online zde).

 

2015

 

Námluvy v zimě. V režii Jaroslavy Šiktancové zaznělo 30. 11. na ČR Vltava (rozhlasová esej k topu milostných scén v zahradě, od Shakespeara přes Byrona k Rostandovi)

Válka a dítě. In Josef Hrdlička, Klára Soukupová, Michal Špína (eds.): Básně a místa. Eseje o poezii, Praha: Univerzita Karlova, 2015, str. 252–256. (esej k básni Mé dětství Viktora Huga) Původně uvedeno v režii Aleny Zemančíkové dne 1. 10., s reprízou 4. 2. 2016, v rozhlasové podobě na ČR Vltava.

Co vede za okraje, A2, č. 21, str. 6–7. (studie o rozdílu mezi erotikou a pornografií)

Jak nám lidé v nouzi mohou pomoci, Deník Referendum, 21. 9.. (komentář k aktuálnímu dění s důrazem na trojici pojmů svoboda, bezpečí a láska)

Barthes bez matky, A2, č. 3, str. 6. (úvod do deníku Rolanda Barthesa: Journal de deuil, Paris: Seuil 2009)

Bezduchý smysl pro skutečnost, Souvislosti, 1/2015, str. X–Y. (k románu Tereza Raquinová Émila Zoly, potažmo k jeho naturalistické metodě)

Odejdu, až tě probudím, Souvislosti, 4/2014, str. X–Y. (zhodnocení nevydaného výboru textů Filipa Sklenáře Odejít z vesmíru, sestaveného in memoriam Igorem Indruchem)

 

2014

 

Temný odstín ErotaA2, č. 26, str. 5. (úvaha s podtitulem „proč milenci nemají rádi Slunce?“)

Asi budu desinterpretován, A2, č. 24, str. X. (Sametová „hovno revoluce“ v poezii Egona Bondyho)

Předtím (2014–2012) jsem sdílel vágní úvahy s příchutí umění a filozofie na Respekt.cz a ještě předtím (2012–2011) ještě vágněji, spolu s básnickými pokusy a v křesťanském zabarvení, na Signálech.

Povinně při studiu žurnalistiky (2012–2009) jsem strávil čtvrtletní stáže u Aktuálně.cz a univerzitního deníku Munimedia.cz, vlivem tehdejší zášti k oboru dohromady s myšlenkovou nevyzrálostí to ale nestojí za řeč.