o mně

paris(*24. 12. 89, Hradec Králové) studuje autorské herectví na DAMU. Vystudoval komparatistiku na Karlově univerzitě (Mgr.) a sociální práci a novinařinu na Masarykově univerzitě v Brně (Bc.). Věnuje se tvorbě performancí a rituálů, propojujících nejrůznější umělecké formy. Zároveň se snaží o živý kontakt umění s filozofií, náboženstvím, vědou. Erbovním příkladem těchto snah by se měl postupně stávat jeho erotický projekt, který by s vědomím historických proměn Eróta vynalézal nový, zraněný vztah k současnosti.

Konkrétně Ondřej dosud performoval na stadionu, před plným Václavákem, v hypermarketu, ve squatě, v pajzlech, univerzitách i kostelech, tradičně v divadlech, galeriích, kinech a klubech, na ulicích, v karnevalech, parcích a zámeckých zahradách, při nejrůznějších rodinných slavnostech, svatbách i v azylových domech, před kamerou České televize anebo v cizích zemích. (ještě konkrétněji zde)

Za knižní debut Miluji svou babičku víc než mladé dívky (Dauphin, 2017) obdržel Cenu Jiřího Ortena.  Následovala sbírka variací na Jiřího Žáčka K čemu jste na světě (nakladatelství Petr Štengl, 2018). Jako kritik pravidelně přispívá do divadelní rubriky Tvaru. Literární či esejistické texty publikoval také v revue Souvislosti, A2, Kapitálu, Dobré adrese, pro potřeby Českého rozhlasu, na stránkách Kulturních novin, Katolické dekadence či Deníku Referendum. Mimoto vystavoval básnicko-fotografický cyklus Epos o Mariánkovi a složil desítky písní.

Jeden rok pobýval Ondřej jako dobrovolník v Evropském domě Bordeaux-Aquitaine, po semestru na Paris-Sorbonne IV a na Escola superior de teatro e cinema v Lisabonu, čtvrt roku v Athénách a Soluni či měsíc v berlínské umělecké rezidenci TAKT.

Dík hraní v rituálních inscenacích Anny Luňákové se zúčastnil mezinárodních festivalů ve Francii a Maroku; společně s Annou pořádají kočovné kabarety a založili platformu Nothing is a problem here. Roku 2015 získala jeho vlastní taneční performance Vyznání třetího pohlaví cenu Tomáše Žižky „za možná i třetí divadelní reformu“, roku 2009 zvítězil v celorepublikovém finále slam poetry.

Mnohem častěji však neuspěl, klopýtal, motal se zákulisím světa.

KONTAKT:

E-mail: ondramacl@gmail.com

Facebook: Ondřej Macl

Adresa: České moře