Edith Miniter: Pobřeží Bohemie

miniterSdílím vlastní překlad povídky „Coast of Bohemia“ (Athenian, 1906) od pozapomenuté americké novinářky Edith Miniter (1867–1934). Povídka zasazená do massachusettského Bostonu pojednává o bohémské malířce a jejím vytrvalém nápadníkovi.

~~~

„Raději bych žila v Bohemii než kdekoliv jinde,“ broukla dívka …

Za modrá kulturní studia

Miranda_-_John_William_WaterhousePracovní překlad závěru knížky newyorského anglisty Stevea Mentze: At the Bottom of Shakespeare’s Ocean (Continuum, 2009), která usiluje o oživení mořskému prvku v rámci naší kultury, i s prvotní výzvou moře – poznat to, co nemůžeme uchopit. 

 „Voda je skutečným

Druhý život Lazara

lazar mummy rezDostal jsem nabídku číst na břevnovském hřbitově, a to k události otevření kaple svatého Lazara. Když jsem ale kapli navštívil a spatřil v jejím středu výrazný katafalk na rakev, pod malbou posledního soudu, došlo mi, že mocnější než čtení vlastních …

Čech, černoch a kolonizace

„Hvězdné nebe, jež Kantovi vyrazilo dech,

nám už dávno vydalo svá tajemství

a mravní zákon pochybuje o sobě samém.“

Z teoretických rozprav dvacátého století je u nás tzv. postkoloniální myšlení jedno z těch méně známých. Češi přece žádné kolonie neměli …

Erotika znovu objevovaná

eosZde nabízím přepis kapitoly z diplomové práce Erós autorského herectví, obhájené roku 2019 na DAMU. Jde o nejnovější shrnutí mých poznatků k erotice z hlediska historických proměn, schválně zjednodušené, snad inspirativní (následné kapitoly se zabývají konkrétnějšími otázkami „zasaženého“ diváctví,

Queer teorie

(kostrbaté převyprávění příspěvku E. Patricka Johnsona „Queer Theory“, otištěného roku 2018 ve sborníku The Cambridge Companion of Performance Studies)

Slovo queer, kdysi urážka genderových a sexuálních nonkonformistů, se současně stalo znakem postmoderní identity. Přijmout queer znamená překonávat či ignorovat …