Druhý život Lazara

lazar mummy rezDostal jsem nabídku číst na břevnovském hřbitově, a to k události otevření kaple svatého Lazara. Když jsem ale kapli navštívil a spatřil v jejím středu výrazný katafalk na rakev, pod malbou posledního soudu, došlo mi, že mocnější než čtení vlastních …

Čech, negr a kolonizace

„Hvězdné nebe, jež Kantovi vyrazilo dech,

nám už dávno vydalo svá tajemství

a mravní zákon pochybuje o sobě samém.“

Z teoretických rozprav dvacátého století je u nás tzv. postkoloniální myšlení jedno z těch méně známých. Češi přece žádné kolonie neměli …

Erotika znovu objevovaná

eosZde nabízím přepis kapitoly z diplomové práce Erós autorského herectví, obhájené roku 2019 na DAMU. Jde o nejnovější shrnutí mých poznatků k erotice z hlediska historických proměn, schválně zjednodušené, snad inspirativní (následné kapitoly se zabývají konkrétnějšími otázkami „zasaženého“ diváctví,

Queer teorie

(kostrbaté převyprávění příspěvku E. Patricka Johnsona „Queer Theory“, otištěného roku 2018 ve sborníku The Cambridge Companion of Performance Studies)

Slovo queer, kdysi urážka genderových a sexuálních nonkonformistů, se současně stalo znakem postmoderní identity. Přijmout queer znamená překonávat či ignorovat …

Vaslav Nižinský: tanečník v ústavech

nijjjJe šílenství božské, anebo nás v něm bůh opouští? Takové napětí bez jasné odpovědi ztělesňuje osud Vaslava Nižinského, jednoho z nejslavnějších tanečníků vůbec, který na rozdíl od jiných známých zešílevších umělců svou nemoc podrobně zaznamenal ve svém deníku. Zatímco původně …

Přináším vám tanec

waveZjevení dvacátého století Isadora Duncan nám v předmluvě knihy Můj život slibuje, že se jako první z žen pokusí odhalit pravdu své duše, tak jako se to povedlo Rousseauovi. Velkolepost líčeného života, v němž nakazila svou myšlenkou nového tance celý …

This entry was posted on August 29, 2018.

Nothing Is a Problem Here

Po roce společného bydlení, myšlení i tvůrčích pokusů nás začala vlastní činnost přesahovat. V rodné zemi jsme iniciovali několik nevyzpytatelných kabaretů, mystérií, rituálů či komentovaných procházek. Směrem ven se nám zase otevřely dveře festivalů, kde – po úspěšné účasti ve …

This entry was posted on August 22, 2018.

Klasičnost a modernita Marcela Duchampa

dog goetheJohanna Wolfganga Goetha lze považovat za génia na pomezí dvou odlišných paradigmat. Na jedné straně jako jeden z posledních obnovil klasickou evropskou tradici v celé své komplexnosti (takové konečné místo zaujímá například dle Ernsta Curtia). Zároveň se chtě nechtě podílel …