Tag Archive | dějiny

K Morusovým dějinám sexuality

morusSexualita, jak jí dnes rozumíme, je vynálezem 19. století, vnášejícím do lidského chování ponětí o vědeckých normách a deviacích. Na jedné straně zde máme Dějiny sexuality (1976–1984) z pera Michela Foucaulta, který tento nový fenomén filozoficky popisuje ve vztahu k …