Tag Archive | performance

Kafkův snář: neskartovaná reflexe

plakej„Byl krásný den a K. si chtěl vyjít na procházku. Ale sotva učinil dva kroky, už byl na hřbitově,“ začíná méně známá povídka Sen Franze Kafky. Josefu K. vstupuje ve snu do cesty jeho vlastní hrob. Hrob Franze K. stojí …

Queer teorie

(kostrbaté převyprávění příspěvku E. Patricka Johnsona „Queer Theory“, otištěného roku 2018 ve sborníku The Cambridge Companion of Performance Studies)

Slovo queer, kdysi urážka genderových a sexuálních nonkonformistů, se současně stalo znakem postmoderní identity. Přijmout queer znamená překonávat či ignorovat …