Tag Archive | vztah

Erotika znovu objevovaná

eosZde nabízím přepis kapitoly z diplomové práce Erós autorského herectví, obhájené roku 2019 na DAMU. Jde o nejnovější shrnutí mých poznatků k erotice z hlediska historických proměn, schválně zjednodušené, snad inspirativní (následné kapitoly se zabývají konkrétnějšími otázkami „zasaženého“ diváctví,

Vykladač současného umění

„Art is what makes life more interesting than art.“ /Robert Filliou/

Po vyslechnutí X-té diskuze na téma „odcizenosti“ současného umění, vyvažované chvalozpěvy na popkulturu, bych rád splatil svůj starý dluh Nicolasu Bourriaudovi. Právě jeho výklad mi tradici po Duchampově …